Oferta

Zarówno brak aktywności fizycznej jak i jej nadmiar może prowadzić do dysfunkcji układu ruchu. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu w/w zaburzeń jest stres, nieodpowiednia dieta czy zbyt mała ilość snu i odpoczynku. W naszym gabinecie każdy pacjent jest indywidualnie diagnozowany i leczony. Koszt terapii 45 min - 130zł.

Osteopatia to system klinicznego diagnozowania i leczenia oparty o badanie układu nerwowego i narządu ruchu wykorzystujący w terapii manipulacje, mobilizacje, techniki tkanek miękkich oraz metody pośrednie. Osteopatia pozwala spojrzeć holistycznie na człowieka. Jej celem jest przywrócenie zachwianej równowagi organizmu w każdej płaszczyźnie (anatomicznej, fizjologicznej i funkcjonalnej).

Terapia cranio-sacralna czyli czaszkowo-krzyżowa polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, kości krzyżowej i kręgosłupa w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Dzięki temu układ nerwowy zaczyna funkcjonować bez zarzutu, powracają naturalne, uzdrawiające siły organizmu

HVLA to techniki manipulacji krótkodźwigniowych stawów, powstałe w oparciu o koncepcję opracowaną przez prof. Laurie Hartmana PhD, DO ( British School of Osteopathy, UK). Określenie „HVLA” oznacza „High Velocity Low Amplitude” [duża prędkość niska amplituda] i wykorzystywane jest w osteopatii, medycynie manualnej oraz chiropraktyce.

Terapia wisceralna polega na rozluźnianiu restrykcji powięziowych jamy brzusznej, klatki piersiowej i miednicy, w celu stymulacji narządów wewnętrznych do normalnego ruchu i funkcji.

TERAPIA MIĘŚNIOWO – POWIĘZIOWA

  • Fascial Manipulation, czyli manipulacje powięziowe
  • Techniki energii mięśniowej,
  • Terapia punktów spustowych
  • Uwalnianie pozycyjne
  • Balanced Ligamentous Tension, czyli techniki równoważenia napięć więzadłowych